Säkerhetspolicy

Torsby Ridklubbs hästhållnings- och säkerhetspolicy

Antagen på styrelsemöte 2022-01-08

Detta dokument syftar till att hästhållningen på Torsby ridklubb (TRK) ska skötas på ett säkerhetsmässigt sätt med såväl hästar som människors välbefinnande i centrum. Vi på TRK vill vara en förebild inom ridsporten. Vi är anslutna till Svenska Ridsportförbundet, och därför ligger deras säkerhetspolicy som grund för denna skrift.

I policyn beskrivs rutiner för hur hästarna och stallmiljön skall skötas på vår anläggning. Personal, utövare, vårdnadshavare och medlemmar som på något sätt nyttjar vår anläggning ska ta del av, begripa och agera utifrån denna hästhållningspolicy. Vi vill genom policyn minska risken för olyckor i branschen och bidra till en yrkesmässigt säker miljö. Vår anläggning ska vara i besöksskick, vilket innebär att anläggningen alltid är välstädad och ren, och att den är ett föredöme i hästhållning. Besökare skall kunna komma oanmälda och ändå finna anläggningen i detta goda skick. Hit ska man med förtroende kunna lämna sin häst eller sitt barn för utbildning och träning.

Säkerhetsrutiner

Ridning

Godkänd hjälm (CE-märkt), ridbyxor, ridstövlar eller sko med klack. Uppsatt hår och handskar rekommenderas. Säkerhetsväst (CE-märkt) obligatorisk vid ridning för juniorer (<18år). Tänk på att all säkerhetsutrustning ska passa dig ordentligt för att ge rätt skydd.

Körning, longering tömkörning

Hjälm, handskar, lämpliga skor.

Instruktörsarbete

Ridklädd, propert klädd i förhållande till väder.

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel. Sko med stålhätta rekommenderas. Uppsatt hår. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under hantering av häst.

Hästhantering

Grimma med grimskaft (alternativt ledträns) och hjälm ska användas när häst leds. Handskar bör bäras. Elever och praktikanter vid ridskolan ska bära hjälm då de leder häst. Ridskolans elever ska bära hjälm när de hanterar häst i stallet. Ledare vid nybörjarlektioner ska bära hjälm. Detta gäller ledare upp till 18 år. 

Mobiltelefon

Som ung och/eller oerfaren ska du inte tala i telefon till häst eller vid hantering av häst. Mobiltelefonanvändande bör undvikas av alla vid hästhantering. 

Klädsel

Klädseln ändamålsenlig med iakttagande av korrekt personlig skyddsutrustning. Tröja med luva är ej att rekommendera vid ridning. Linne med bar axel och shorts rekommenderas inte att användas i stall i samband med hästhantering, ej tillåtet vid ridning. Detta är ett krav för personal och skall i största möjliga mån följas av övriga.

Smycken

Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är inte tillåtet för personal, elever och praktikanter utan skyddsåtgärder såsom tejpning eller dylikt. Övriga smycken bör vara diskreta för att inte kunna utgöra en säkerhetsrisk. 

Reflexer

Reflexer skall bäras vid uteritt i mörker.

På- och avklädning vid ridning

På- och avklädning av jacka och täcke sker efter avstigning eller om annan person håller i hästen. Jacka och ev. täcke placeras på anvisad plats i ridhuset. 

Leda häst

Utrustning:

Grimma används tillsammans med grimskaft. För ökad kontroll rekommenderas kedjegrimskaft eller ledträns. Kedjan placeras under hästens underkäke, eller över nosryggen. Även i stallet ska grimskaft användas. Personlig skyddsutrustning beaktas. Hjälm bör bäras vid promenad med häst. 

Genomförande:

Hästen förs kontrollerat och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns leds den av ridskoleelever med tygeln uppe på halsen och för privatekipage antingen med tygeln uppe på halsen eller nedtagen med tvåhandsfattning. Med kandar leds hästen med bridongtygeln nedtagen.

Genom dörr/trång passage:

Öppna dörren/grinden helt och ställ upp den med därför avsedd hake. För hästen genom passage. Därefter stängs dörren/grinden. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del av utrustning fastnar i något.

Hagutsläpp och insläpp

Hage:

Hagens storlek ska anpassas efter hästens behov av utevistelse och rörelsefrihet, utifrån tränings- och hälsostatus, samt storlek, kön, ras och ålder

Utrustning:

Se leda häst. 

Genom grind:

Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden, stäng. 

Släpp:

Släpp hästen – gå lugnt därifrån. 

Släpp av flera hästar:

För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 meter emellan). Vänd dem mot staketet, håll med vänster hand över nosryggen och släpp samtidigt på given signal. 

Stängd grind:

Alla hagar lämnas med grinden stängd, även när hagen är tom. Inga hagtrådar är tillåtna på marken. Observera att översyn av hagen skall ske innan släpp.

Lössläpp:

Vid lössläpp kontrolleras hagen samt gången innan hästarna släpps ut. Vid utsläpp av lösa hästar skall stallet hållas fritt från minderåriga samt information om att hästar släpps skall förmedlas av den som sköter utsläppet.

Sällskap:

Vid insläpp ska alla hästar tas in eller minst två hästar lämnas kvar ute. Ingen häst får lämnas kvar ensam ute.

Ridning, ridhus / uteritt

Upp-/avsittning:

Två ryttare eller flera ställer upp sina hästar på en linje och upp- och avsittning sker samtidigt. Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. I Ridhus/Ridbana sker upp- och avsittning på medellinjen. Undantag vid användandet av pall då den används i hörn om ej hjälp finns att ta bort den. Uppsittning på lektionshäst sker med hjälp av pall. Resten av iordningställandet sker på medellinjen. Utomhus: Utanför stall med hästens framdel från stallet. Större grupp ryttare ställer upp sina hästar på en linje. 

Ridning:

Du ska hantera hästen på ett sätt som du är stolt över. Du ska träna och tävla i samspel med hästen och inte kräva mer än ni har förutsättningar att klara av. 

Ridhus:

Vid inträde i ridhus, knacka och invänta svar. Fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras i hörnet av ridhuset. Vid ridning ska sargen hållas stängd. Övriga ridhusregler finns uppsatta i ridhuset. Som privatryttare tas extra hänsyn till ridskolans lektioner. På läktaren ska det vara lugnt. 

Regler:

Vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade.

Hoppning/Longering:

Longering och hoppning är tillåtet efter avstämning med de övriga på ridbanan. Det är dock olämpligt vid många ryttare på banan samtidigt. Det hindermaterial som togs fram ska också ställas tillbaka där det togs. 

Uteridning:

Uteridning sker lämpligast två och två eller i grupp. Det är olämpligt att som ovan ryttare att rida ut ensam. Färdmeddelande med vem som rider ut, när man rider, var man rider och mobilnummer bör lämnas till närstående innan uteritt påbörjas. Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning utanför anläggningen gäller att: Trafikregler följs, ta hänsyn till allemansrätten, markägare och att sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller mötande fritidsfolk.. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/hästen.

Tider:

Se ridhusschema. Ridning ensam då ingen annan vistas på anläggningen rekommenderas ej och är förbjudet för barn under 16år

Externa tränare:

Träning/ridundervisning för extern tränare skall bokas oavsett om träningen hålls i ridhuset eller på någon av utebanorna. Bokningen görs utav den som rider.

Lastning

Utrustning:

Vid lastning skall träns eller grimma med grimskaft användas. Är hästen ovan rekommenderas hjälm, handskar, longerlina och foderhink.

Genomförande:

Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd medhjälpare vid behov.

Skötselrutiner

Skötsel i stall:

Hästar sköts i respektive box eller på avsedd skötselplats. Stallgången används inte som uppbindningsplats, undantag vid avsedda uppbindningsanordningar i privathästdelen och ridskoledelen.

Uppbindning:

Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds hästen alltid upp i därför avsedd ring. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. För ridskolehästarna finns uppbindningsgrimskaft till varje box. När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren, för att undvika att bli instängd.

När du har använt spolspiltan eller haft din häst uppbunden vid någon av våra uppbindningsplatser, gör rent efter dig. Din häst ska vara uppbunden på därför avsedd plats, eller hållas i av någon. Den får under inga omständigheter stå lös. En uppbunden häst utanför boxen får inte alls lämnas utan tillsyn. En uppbunden häst i boxen får endast lämnas utan tillsyn en kort stund.

Sätt på täcke:

Samla ihop täcket och lägg det lugnt över hästens rygg. Knäpp bogspännena, därefter bukgjordarna, avsluta med bensnörena som knäppes i kors (alt svanssnöre).

Ta av täcke:

Lossa bensnörena, lossa bukgjordarna och avsluta med bogspännena. Lyft lugnt av täcket. Täcket förvaras på anvisad plats. Ej i stallgång.

Spolspilta:

Spolspilta rengörs efter användandet. Rulla ihop och häng upp slangen efter dig. 

Foder:

Lektionshästarna och privathästarna utfodras enligt ansvisning på fodertavlan i foderkammaren. Privathästarnas foder; grov- och kraftfoder förbereds av ägaren. Påfyllnad av ev. vattenhink i box och i hage ansvaras av ägaren och fylls under dagen på av ridskolans personal.

Ordning:

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Vid ridning förvaras sakerna i boxen, inte i stallgången eller på uppställningsplatsen. Stallgången är alltid fri från föremål. Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Kratsa gärna ur hovarna innan hästen tas ut ur boxen/spiltan. Gödsel på stallgång/uppställningplats tas bort innan du lämnar platsen. Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats. Anläggningen ska hållas i besöksskick. 

Förebyggande:

Ser du något som är trasigt eller något som kan medföra en risk så meddelar du detta till verksamhetsansvarig, instruktör eller styrelseledamot för åtgärd.

Övrigt

Drog- och rökfri anläggning:

Torsby ridklubb är en drog- och rökfri anläggning. Från den 1 juli 2019 trädde en ny lag i kraft, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, så förbudet gäller hela anläggningen.

Hundar:

Hålls kopplade på anläggningen. Ridbanor ska vara fria från hundar. På läktaren ska hunden vara kopplad och stillsam. 

Värdskap:

Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem tillrätta som behöver det. TRK´s värdegrund ska genomsyra verksamheten. 

Håll snyggt:

Tillsammans hjälps vi åt att hålla efter vår anläggning. Vi hjälps åt att underhålla fastigheten på arbetsdagar och i vardagen så hjälper vi till med det lilla som att tömma sopkorgen när den är full, ställa in smuts disken i diskmaskinen, etc. 

Vårdnadshavare:

Var gärna med och stötta ditt barn. Det är roligt att dela ett intresse. Som förälder kan du ibland få hjälpa till att leda ponnyn/hästen. Ta på dig rejäla skor. Undvik att prata med barnet under ridlektionen. Det stör barnets fokus och stör lektionen.

Skynda långsamt:

Att lära sig rida tar tid och kräver många upprepningar. Att forcera utvecklingen är sällan bra. Spendera gärna mycket tid i stallet. I hästvärlden lär vi genom att göra.

Respekt:

Respektera ridlärarens instruktioner och upplägg. Du är alltid välkommen att kontakta ridläraren utanför lektionstid.

Ett levande dokument

Denna hästhållnings- och säkerhetspolicy är ett levande dokument och uppdateras och utvecklas därför löpande. Du som nyttjar anläggningen och på något sätt hanterar hästar ansvarar för att årligen läsa och agera utifrån policyn. Denna text skall grunda sig på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.