Avbokning

Avbokning

Avbokning av ridtid görs till kontoret samma dag senast 14.00 på en vardag. Lördag gäller senast kl 09.00.

Avboka genom att ringa 070-661 29 95 eller skicka meddelande på messenger (Facebook).

Om ingen svarar när du ringer så lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Den tidsstämplar så att vi vet när du har ringt till oss.

Igenridning

Du ges vid avbokning möjlighet att rida igen din lektion vid ett annat tillfälle i annan grupp, i mån av plats. Avbokad teorilektion får dock inte ridas igen.

Du ansvarar själv för att ta kontakt med din ridinstruktör för eventuell igenridning. Avbokad ridtid som inte kan utnyttjas under pågående termin återbetalas ej och får inte heller sparas till nästkommande termin.

Vid sjukdom kan återbetalning ske mot uppvisande av läkarintyg med avdrag för karenstid på fyra (4) ridveckor.