Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för dig som rider

Du som är medlem i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet är olycksfallsförsäkrad i Folksam.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är en medlemsförmån framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

Aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.

Enskild ridning och träning.

Direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Anmäl skada

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada?

Ring 0771-950 950 och uppge att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport

Du som är medlem i en förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring hos Folksam