Uppsägning

Uppsägning

Uppsägning av lektionsplats inför nästkommande termin skall ske senast 4 veckor innan terminens slut, annars debiteras du för fyra (4) lektioners uppsägningstid nästa termin. Observera att uppsägningen skall vara skriftlig.

Maila din uppsägning till
info@torsbyridklubb.se

Uppsägningstid

Vid ev. uppsägning under pågående termin är du betalningsskyldig för fyra (4) uppsägningslektioner. Vid flytt till annan ort eller vid sjukdom under längre tid (mot uppvisande av läkarintyg) har du också en uppsägningstid/karenstid på fyra (4) lektionsveckor.