Miljöpolicy

Torsby Ridklubbs miljöpolicy

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, återvinning och natur.

Vi uppmuntrar medlemmarna till att ta hänsyn till vår natur och miljö.

Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår förening.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om natur och miljö.

Mål

Effektiv energianvänding

Samordnade och miljövänliga inköp

Återvinning

Att leva upp till gällande miljölagar

En god arbetsmiljö i hållbar utveckling

Öka personalens och medlemmarnas kunskap om risker med alkohol/droger i samband med hästar och ridning