Värdegrund

Torsby Ridklubbs värdegrund

Jag är en god förebild som hälsar på alla

Jag har ett vårdat språk och använder inte svordomar

Jag är hjälpsam och bemöter andra människor med respekt

Jag talar i god ton med andra och pratar inte nedvärderande om andra, jag är hjälpsam och delar med mig av min kunskap

Jag följer ridskolans hästhållnings- och säkerhetspolicy som ger trygghet åt häst och människa

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag är stolt över och som jag kan stå för

Jag ser till att hästen har en trygg och säker miljö

Jag ansvarar själv för att utöka min kunskap och kompetens

Jag ser till att ha tillräcklig kunskap om hästen för att kunna ta hand om den på ett sätt som tillgodoser hästens behov

Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av

Glöms vår hästhållnings- och säkerhetspolicy eller vår värdegrund bort påminner jag den personen direkt där och då